Om Drivers Club

Drivers Club

Drivers Club er en klub for unge bilinteresserede, både for mænd og kvinder.

Drivers Club har til formål at være med til at nedbringe alvorlige færdselsuheld blandt de 17-25 årige.

På klubdagene er der oplæg af forskellige indlægsholdere. Der arbejdes med adfærd og holdninger til at være bilist samt arbejdes med køreteknisk træning af professionelle instruktører.

Du lærer din bil og kende, undgår ulykker og er derved mere trafiksikker i trafikken.

Klubben tilbyder foredrag i trafiksikkerhed samt køreteknik på bane og meget mere, som gør at vi får flere unge sikre bilister.

Selv om man er 17-18 år og lige har fået sit kørekort, har man brug for mere køreundervisning/erfaring før du er ekspert i at køre bil. Den erfaring arbejder Drivers Club med, så de unge får redskaber til, at få føling med bilen og dens kræfter.

Det er dokumenteret, at denne form for oplevelseskampagne gør indtryk på de unge og, at de på baggrund heraf ændrer adfærd.

Hver gang der afholdes Drivers Club får de unge medlemmer besked via sms og e-mail. Det er gratis at deltage, og man er ikke tvunget, men det er et godt tilbud, som ikke findes andre steder i Danmark.

Der afholdes Drivers Club på FDM Sjællandsringen, Abildgårdsvej, Roskilde 5 gange årligt.

Foreningen blev i sin tid startet af Roskilde Amt med stor succes og senere videreført af Vejdirektoratet frem til 2012. Derefter blev foreningen tilknyttet Roskilde Kommune i forbindelse med at kommunen med finansiering fra Rigspolitiet besluttede at fortsætte det vigtige trafiksikkerhedsarrangement ”Drivers Event” og det dynamiske samarbejde med foreningen ”Drivers Club”.

Foreningens blev stiftet i1994 som foreningen ”Køreteknisk Klub”, og selvom navnet har ændret sig til ”Drivers Club”, ligger formålet fast: At arbejde målrettet for at forbedre trafiksikkerheden blandt unge mellem 17-24 år.

Drivers Event og Drivers Club har eksisteret i over 25 år. Først som Kurts dage, derefter som Ung bildag og nu som ”Drivers Event”.

En undersøgelse af unges trafikadfærd viser, at man kan dele de unge op i tre grupper: en RØD, en GUL og en GRØN. Den RØDE gruppe er målgruppen for Drivers Club, idet gruppen består af unge som yderst sjældent vil læse eller lytte til viden om hensigtsmæssig adfærd i trafikken. Derfor vil denne målgruppe afprøve virkeligheden på egen krop, dvs. med praktiske øvelser på FDM Sjællandsringen, kombineret med undervisning. Den røde målgruppe skal i særlig grad mødes i øjenhøjde, med direkte tale og med tydelig demonstration af trafikmæssige konsekvenser.

Den røde gruppe udgør omkring 8-10% af de unge, men gruppen står for over 16% af de unges trafikulykker.

Klubbens gennemsnitlige medlemstal ligger på ca. 250 personer??? pr år, og da de kan være medlemmer i op til 7 år etableres et stærkt fællesskab/netværk med solide erfaringer og stor praktisk viden. Dermed sikrer klubben enestående muligheder for dialog og praksisnær viden med det for-mål at ændre de unges adfærd i trafikken.

Årsagerne til disse ulykker er mange, som f.eks.:

  • Overdreven selvvurdering
  • Fejl på bilen, f.eks. for lavt dæktryk
  • Manglende erfaring i trafikken
  • Kørsel i mørke
  • Spirituskørsel
  • For høj hastighed
  • Brug af stoffer

 

Vi vil som klub gøre op med disse påstande og vise, at denne aldersgruppe også kan færdes i trafikken uden ulykker.

Drivers Club har base på FDM Sjællandsringen med sekretariat i Roskilde Kommune.

Drivers Club støttes af flere kommuner på Sjælland og samarbejder med Midt- og Vestsjællands Politi.

Spørgsmål og svar: