You are here

Om Drivers Club

Klubbens formål er at være med til at nedbringe alvorlige færdselsuheld

Drivers Club er blevet til i et samarbejde mellem frivillige unge mennesker, politiet, FDM Sjællandsringen, Vestegnens Trafiksikkerhedsråd,  Holbæk Kommune og Roskilde Kommune.

Klubben henvender sig til bilister i aldersgruppen 17 - 24 år. Som klub har vi valgt at koncentrere os specielt om denne aldersgruppe, da de 17 - 24 årige, statistisk set står for den største del af dødsfald og ulykker i trafikken.

Årsagerne til disse ulykker er mange, som f.eks.:

  • Overdreven selvvurdering
  • Fejl på bilen, f.eks. for lavt dæktryk
  • Manglende erfaring i trafikken
  • Kørsel i mørke
  • Spirituskørsel
  • For høj hastighed

Vi vil som klub gøre op med disse påstande og vise, at denne aldersgruppe også kan færdes i trafikken uden ulykker.

Dette sker igennem ca. 5 årlige kurser på FDM Sjællandsringen med udfordrende køretekniske øvelser.

Arrangementer

På de  køretekniske kurser vil vi bl.a. lave disse øvelser:

Tør langbane:

For- og baglæns slalom, brems-undvig, dobbeltundvige og parallelbremsning.

Glat langbane:

Nedbremsning med forskellige hastigheder, brems-undvig, bremsning på uens friktion og dobbeltundvige.

Glat kurve:

Ideallinjekørsel og for- og baghjulsudskridning.

Glatbanebakke:

Ideallinjekørsel, for- og baghjulsudskridning og igangsætning på glat bakke.

Udover de enkelte øvelser afholder vi af og til tidsprøver, hvor vi inddrager de forskellige indøvede manører. Her skal du som deltager selv tage beslutninger og dermed også ansvaret for hvilken hastighed tidsprøven gennemføres med, uden at det går ud over tiden og sikkerheden. På denne måde lærer man sig selv og ikke mindst sin bil bedre at kende.

Senest opdateret

31.08.2018